De themagroep Duurzaamheid heeft de volgende onderwerpen geagendeerd:

  • verduurzaming gebouwde omgeving
  • energieatlas
  • circulaire economie
  • warmte
  • opwekking lokale duurzame energie
  • laadpalen
  • klimaatadaptatie

Ieder thema kent een trekker; een gemeente die het voortouw neemt, die de actualiteit kent en eventuele lobby voorbereid. Actuele ontwikkelingen worden ambtelijk voorbereid en tijdens het bestuurlijk overleg besproken.

Wethouder Cora Yfke Sikkema (gemeente Haarlem) is voorzitter van de themagroep Duurzaamheid.