Werkprogramma G32

Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. 

Het belangrijkste doel van het G32-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G32-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,  Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Iedere pijler heeft een werkprogramma.

Daarnaast heeft het G32-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk. Het stedennetwerk zoekt zowel in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling samenwerking met andere partijen, zoals de VNG, de G4, het IPO en Platform31

Bestuurders G32

 1. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter G32
  voorzitter G32 Ferd Crone
  Leeuwarden
 2. Miniatuurvoorbeeld
  Lid dagelijks bestuur G32
  burgemeester Milo Schoenmaker
  Gouda
 3. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter Sociale Pijler
  wethouder Jeroen Olthof
  Zaanstad
 4. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter Fysieke Pijler
  wethouder Jop Fackeldey
  Lelystad
 5. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter pijler Economie & Werk
  wethouder Willemien Vreugdenhil
  Ede
 6. Miniatuurvoorbeeld
  Lid dagelijks bestuur G32
  Burgemeester Jos Wienen
  Haarlem

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van G32.

Miniatuurvoorbeeld

Gerard Hendriksma

06 3196 3261
Postadres

Gemeente Leeuwarden 
t.a.v. G32 – Gerard Hendriksma
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden