De themagroep Jeugd richt zich op 5 aandachtsgebieden:

  1. Toegang
  2. Sturing en bekostiging
  3. Kennisinfrastructuur en transformatieagenda
  4. Onderwijs en integrale kindcentra
  5. Zorglandschap

Wethouder Paul Blokhuis (Apeldoorn) is de bestuurlijk trekker van de themagroep Jeugd.